top of page

Постанови КМУ

ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад
ПОСТАНОВА КМУ
Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
ПОСТАНОВА КМУ
Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Положення про санаторну школу
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
ПОСТАНОВА КМУ
Про організацію діяльності спеціальних закладів освіти для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
ПОСТАНОВА КМУ
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
ПОСТАНОВА КМУ
Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів
bottom of page